JM հեռուստատեսություն

Կտրեք թթենին


Թթի էտումը մրգերի պտղաբերման և բերքի փուլ է մոշ, Ձմռան վերջում ահա ժամանակահատվածը և էտման տեխնիկան պատշաճ կերպով էտելու համար ա թթի ծառ և այդպիսով բարելավել մոշի արտադրությունը:


Տեսանյութ: LIVE. Մի կտրեք դեռ չծնված երեխայի հացը, ցույց (Նոյեմբեր 2021).