JM հեռուստատեսություն

Լավ էտման պրակտիկա


Ահա ձեր ծառերը, պտղատու ծառերը, թփերը և վարդերը էտելու ամենալավ փորձը `առանց հիվանդություն տարածելու և ճիշտ տեխնիկայի: Կտրեք նախքան ձեր էշերը, ստերիլացրեք ձեր գործիքները նախքան էտելը, ահա մեր խորհուրդները

Գտնելու համար. Չափի վերաբերյալ մեր բոլոր խորհուրդները


Տեսանյութ: Էս պրակտիկան այսուհետ վերանում է, թույլ չեմ տա խոսակցություն լինի, որ կոռուպցիա կա. Մարության (Նոյեմբեր 2021).